Varför alla dessa initialer?

fantasy-writersL.E. Modesitt, P.C. Cast, M.C. Planck, P.N. Elrod, R.A. Salvatore, E.K. Johnston, RS Belcher, V.E. Schwab, N.K. Jemisin, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling och George R.R. Martin.

Vad har dessa Fantasyförfattare, förutom Fantasyn i sig, gemensamt? Om man inte märker på en gång vad det är så dröjer det inte länge förrän man ser det – initialerna i deras författarpseudonym. Så vad är då meningen med detta? Är det bara ett sammanträffande eller har det en annan mening?

Teorierna kring detta fenomen (om man så vill kalla det) är många och det känns inte riktigt som om man kan få grepp om något absolut svar. Många tror att C.S. Lewis och J.R.R. Tolkien helt enkelt startade denna “trend” och att fler författare följde, kanske för att på så sätt förtydliga sig själva i rätt genre?

Eller kan det kanske handla om mystik? Att dra en mystisk dimma över sig själv och sina verk kan vara en stämningshöjare i sig – det måste nog gemene man hålla med om? Det har alltid funnits någonting magiskt i att inte få all information på en gång, och framför allt i böckernas magiska värld.

Det vi i alla fall vet säkert, är hur det ligger till med J.K. Rowling. Där råkade det vara så att förlaget till en början ville dölja att denna fantastiska författarinna var kvinna, för den enkla (eller rent av komplicerade?) anledningen att även pojkar skulle intressera sig för böckerna och därmed nå ut till en så bred publik som möjligt. När man kommer till J.R.R. Tolkien har det spekulerats kring att det var praxis att nämna sig själv i text med initialer, från de akademikerkretsar han var van att röra sig vid.

När man ändå grubblar över detta kan man kanske rent av dra parallellerna till Gerorge R.R. Martin och Beatles producent George Martin. Förmodligen var initialerna R.R. ett sätt att skilja dessa från varandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ribbon